• Rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava koostamine

  Abivajaja probleemidest lähtuvalt pannakse kokku meeskond erinevatest spetsialistidest, kes hindavad ja koostavad kava Sinu probleemide lahendamiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks

  Rehabilitatsiooniplaan on eelduseks riiklikult rahastatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse saamiseks lastel

  Tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava on eelduseks riiklikult rahastatud tööalase rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tööealistel

Rehabilitatsiooniplaani või tegevuskava koostamine on sobilik

Lastele (kuni 16 eluaastat k.a.), kellel esinevad korraga mitmed probleemid (näiteks liikumisega, õppimisega, suhtlemisega), mis takistavad eakohast hakkama saamist igapäevaeluga, õppimisega, mänguliste tegevustega ja suhtlemisega.

Tööealistele inimestele (alates 16 eluaastast kuni pensionieani, kellel on määratud vähenenud töövõime), kellel esinevad korraga mitmed probleemid (näiteks kõrgenenud ärevus, seljavalu ja ülekaal ), mis takistavad töötamise jätkamist, tööle saamist või õppimist.

Kuidas näeb välja sotsiaalse rehabilitatsiooniplaani või tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava koostamine

Kohtumine rehabilitatsioonimeeskonnaga, kes intervjuu käigus selgitab koostöös lapse ja vanemaga või tööealise inimesega välja probleemid ja ootused rehabilitatsioonile.

Laste rehabilitatsiooniplaani koostamisel on hindamisel fookuses lapse igapäevaelu, õppetöö, mänguliste tegevuste ja suhtlemisega hakkama saamine.

Tööealistel inimestel on hindamisel fookuses tööle saamine, töökoha säilitamine ja/või õppimine, kuid kõrvale ei jäeta ka igapäevaeluga hakkama saamist.

Hindamise lõpus püstitame koos lapse ja vanematega või tööealise inimesega rehabilitatsiooni eesmärgid, kuhu poole koos pürgima hakatakse.

Peale hindamisel osalemist edastame tutvumiseks valmis rehabilitatsiooniplaan või tegevuskava ja teenuste ajakava, millele meeskonna juht ootab lapsevanemalt või tööealiselt inimeselt tagasisidet. Vajadusel viime kliendi soovil nii tegevus- kui ajakavasse sisse muudatused.

Kokkulepitud aja- ja tegevuskava alusel algavad teenused.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

Tegevusterapeut

Teele Usk
Kõrgharidus tegevusteraapia erialal
Tegevusteraapia

Abivahenditealane nõustamine

Tööergonoomika

Toetatud töölerakendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas.

Alates 2014 aastast erialane töökogemus tegevusterapeudina nii laste kui täiskavsanutega
eesti keel
inglise keel
Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja
Kõrgharidus eripedagoogika õppekava sotsiaalpedagoogika erialal (BSc ja MA)
Sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse

Sotsiaalpedagoogiline hindamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Alates 1998. aastast erialane töökogemus täiskasvanute, noorte ja lastega

Alates 2014. aastast õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast kooli sotsiaalpedagoogi kogemus

eesti keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Triin Karis
Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Omandamisel magistrikraad füsioteraapia erialal

Füsioteraapia

Massaaž

Kinesioteipimine

Joogatreener

Beebide ja väikelaste ujutamine

Alates 2021. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega
eesti keel
inglise keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Triin Nõmmistu
Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Kõrgharidus rahvatervises spetsialiseerumisega toitumisele ja füüsilisele aktiivsusele (MSc)
Füsioteraapia
Massaaž
Kinesioteipimine
Matipilatese treener
Alates 2006.a erialane töökogemus füsioterapeudina
eesti keel
inglise keel
Õde

Õde

Alla Paales
Kõrgharidus õe erialal
Valu käsitlus

Valuravimite käsitlus ja valu ravi võimalused

Iseseisva õendushooldusteenuse osutamine, nõustamine

Ravimite tarvitamise alane nõustamine

Nõustamine haiguse ja haigussümptomitega toimetulekuks ja toetamiseks

Haigusteadlikkuse alane nõustamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 1980.a erialane töökogemus õena nii laste kui täiskasvanutega

Alates 1996.a erialane töökogemus õena neuroloogia osakonnas ja polikliinilises töös

Alates 2012.a erialane töökogemus vanemõena iseseisvas statsionaarses õendusabis

eesti keel
vene keel
Psühholoog

Psühholoog

Katrin Roose
Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Psühholoogiline nõustamine

Tööalase läbipõlemise ennetamine

Kriisinõustamine

Raseduskriisinõustamine

Leinanõustamine

Lahenduskeskne lühiteraapia

Lõdvestustehnikad

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2018. aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Alates 2019. aastast töökogemus raseduskriisinõustajana

Alates 2019. aastast töökogemus tööpsühholoogina

eesti keel
inglise keel
Psühholoog

Psühholoog

Mattias Mölder
Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Omandamisel magistrikraad psühholoogi erialal

Psühholoogiline nõustamine

Kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatav koolitus

Pereteraapia sissejuhatav koolitus

Lahenduskeskne lühiteraapia

Alates 2018 aastast erialane töökogemus vabatahtliku veebinõustajana Lahendus.net keskkonnas

Alates 2021 aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

eesti keel
inglise keel
Eripedagoog

Eripedagoog

Madlen Müür
Kõrgharidus eripedagoogika erialal (BSc)
Omandamisel magistrikraad eripedagoogika erialal

Eripedagoogiline töö laste ja noortega

Koolivalmiduse hindamine, s.h kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine

Tunnetusprotsesside, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Eripedagoogiline nõustamine

Käitumisprobleemid

Alates 2019. aastast erialane töökogemus eripedagoogina
eesti keel
inglise keel
Logopeed, eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja
Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)

Logopeedi kutse, tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016 aastast erialane töökogemus logopeed-eripedagoogina

eesti keel
inglise keel
Tegevjuht, füsioterapeut

Tegevjuht, füsioterapeut

Kristi Rembel-Tõnisson
Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)
Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus tööergonoomika valdkonnas

eesti keel
vene keel

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

teele-usk

Teele Usk
Haridus

Kõrgharidus tegevusteraapia erialal

Pädevus

Tegevusteraapia

Abivahenditealane nõustamine

Tööergonoomika

Toetatud töölerakendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2014 aastast erialane töökogemus tegevusterapeudina nii laste kui täiskavsanutega

Keeled

eesti keel

inglise keel

Õde

Meditsiiniõde Alla Paales

Alla Paales
Haridus

Kõrgharidus õe erialal

Pädevus

Valu käsitlus

Valuravimite käsitlus ja valu ravi võimalused

Iseseisva õendushooldusteenuse osutamine, nõustamine

Ravimite tarvitamise alane nõustamine

Nõustamine haiguse ja haigussümptomitega toimetulekuks ja toetamiseks

Haigusteadlikkuse alane nõustamine

Toitumisnõustamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 1980.a erialane töökogemus õena nii laste kui täiskasvanutega

Alates 1996.a erialane töökogemus õena neuroloogia osakonnas ja polikliinilises töös

Alates 2012.a erialane töökogemus vanemõena iseseisvas statsionaarses õendusabis

Keeled

eesti keel

vene keel

Eripedagoog

Madlen Müür
Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika erialal (BSc)

Omandamisel magistrikraad eripedagoogika erialal

Pädevus

Eripedagoogiline töö laste ja noortega

Koolivalmiduse hindamine, s.h kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine

Tunnetusprotsesside, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Eripedagoogiline nõustamine

Käitumisprobleemid

Kogemus

Alates 2019 aastast erialane töökogemus eripedagoogina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja
Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika õppekava sotsiaalpedagoogika erialal (BSc ja MA)

Pädevus

Sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse

Sotsiaalpedagoogiline hindamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Kogemus

Alates 1998. aastast erialane töökogemus täiskasvanute, noorte ja lastega

Alates 2014. aastast õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast kooli sotsiaalpedagoogi kogemus

Keeled

eesti keel

Psühholoog

Mattias Mölder
Haridus

Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Omandamisel magistrikraad psühholoogi erialal

Pädevus

Psühholoogiline nõustamine

Kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatav koolitus

Pereteraapia sissejuhatav koolitus

Lahenduskeskne lühiteraapia

Kogemus

Alates 2018 aastast erialane töökogemus vabatahtliku veebinõustajana Lahendus.net keskkonnas

Alates 2021 aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Keeled

eesti keel
inglise keel

Tegevjuht, koolitaja

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson
Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Pädevus

Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Kogemus

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus tööergonoomika valdkonnas

Keeled

eesti keel
vene keel

Psühholoog

Psühholoog Katrin Roose

Katrin Roose
Haridus

Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Pädevus

Psühholoogiline nõustamine

Tööalase läbipõlemise ennetamine

Kriisinõustamine

Raseduskriisinõustamine

Leinanõustamine

Lahenduskeskne lühiteraapia

Lõdvestustehnikad

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2018. aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Alates 2019. aastast töökogemus raseduskriisinõustajana

Alates 2019. aastast töökogemus tööpsühholoogina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Logopeed, eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja
Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)

Pädevus

Logopeedi kutse,
tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Füsioterapeut

Triin Karis
Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Omandamisel magistrikraad füsioteraapia erialal

Pädevus

Füsioteraapia

Massaaž

Kinesioteipimine

Joogatreener

Beebide ja väikelaste ujutamine

Kogemus

Alates 2021. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega

Keeled

inglise keel
eesti keel

Füsioterapeut

Triin Nõmmistu
Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Kõrgharidus rahvatervises spetsialiseerumisega toitumisele ja füüsilisele aktiivsusele (MSc)

Pädevus

Füsioteraapia

Massaaž

Kinesioteipimine

Matipilatese treener

Kogemus

Alates 2006. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina

Keeled

inglise keel
eesti keel

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel tuleks arvestada ca 1 tunniga, lõplik dokument valmib keskmiselt 2-3 nädala jooksul

 • Kaugnõustamine

  Teenust saate vajadusel ka kaugnõustamisel telefoni ja Skype vms teel.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine 2 tundi parkimiskellaga Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile plaani koostamiseks või puude tuvastamiseks.  /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta, kui tööealine inimene on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile. /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 9.00-18.00

50 13 410